U Hradiska

 

První a druhý objekt jsou podobné třípodlažní stavby. Půdorysně se jedná o jednoduchou hmotu ve tvaru "U". Část spojující obě křídla leží na stavební čáře, obsahuje dva hlavní vstupy do obou křídel a hlavní vjezd a výjezd. Tato část tvoří uliční fasádu s ustupujícím třetím podlažím. Křídla tvoří meziprostory se zahradami, terasami a lodžiemi sloužící k bydlení. Druhý objekt má vytvořenou atypickou část v severovýchodním rohu, která byla vytvořena k dotvarování ulice Čelakovského a je využita pro garážová stání se sklepy. Třetí objekt je atypický svou urbánní formou, která je řešena jako třípodlažní seříznutý obdélník s ustupujícím čtvrtým podlažím. Jedná se o drobný nárožní objekt řešený jako lokální dominanta, který je propojen s druhým objektem střechou, zajišťující propojení objektů chráněné proti nepřízni počasí z důvodu využití parkovacích kapacit druhého objektu.

Hmotové řešení koresponduje s definováním veřejného prostranství, propisuje do sebe tvar stavebních čar a vytváří hmotově jedinečný objekt hodný nárožní lokální dominantě

Dynamická, hravá, složitá a zároveň jednoduchá. To jsou slova formující architektonické ztvárnění nových objektů, která vycházejí z důkladného porozumění místu, zadání a dnešní době. Hranolovitost celku odráží funkčnost, praktičnost a charakter okolní zástavby. Na první pohled nepravidelné rozmístění předsazených lodžií umocňuje dynamiku celé kompozice, dodává celku potřebnou lehkost a vytváří měřítko vhodné k rezidenčnímu bydlení.

Základními skladebnými prvky jsou hmoty budov (první a druhý objekt seříznuté písmeno U, třetí objekt seříznutý obdélník) a předsazené lodžie. Základní hmotové řešení bylo navrženo citlivě se záměrem respektování veškerých požadavků při optimálním využití pozemku. Jednoduchou hmotu v další fázi doplňujeme systémem předsazených lodžií, které vytvoří jedinečný charakter návrhu. Lodžie byly tvořeny podle jednotného klíče, vzniklo však několik typů se záměrem optimálně využít dispozici a vytvořit příjemnou kompozici jednotlivých prvků. V přízemí jsou lodžie široké, vymezují často prostor celého bytu a propojují jej se zahradou. V druhém podlaží jsou lodžie užší, slouží často jako terasa pro obývací pokoj a ostatní pokoje tak necháváme prosluněné a s širším výhledem. Poslední podlaží využívá stropu nad lodžií o podlaží níž a využívá ho jako terasu. K zajištění stínění a omezení vlivů počasí doplňujeme otvor o jednoduchou stříšku. Takto vzniká celé spektrum různých variant venkovních pobytových prostor pro cílového zákazníka.

První a druhý objekt ve tvaru "U" mají dvorní část využitou v přízemí pro parkování, v patře je střecha garáží využita jako zelená doplněná o terasy, gabiony a sítě pro popínavé rostliny.