Rezidence Glazarová

 

Na dotčeném pozemku navrhujeme terasový bytový dům, který má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Půdorys je uspořádán pilovitě. Odstupy od sousedních bytových domů jsou patrné ze zákresu v situaci ( schéma vzdáleností mezi domy). V podzemním podlaží je  32 stání pro osobní automobily, sklepy a domovní vybavení. V prvním až třetím nadzemním podlaží je umístěno 18 bytových jednotek. Většina je vybavena terasou nebo zahrádkou. Bytový dům je zastřešen plochou střechou s extenzivní zelení. Podél západní strany bytového domu přiléhají k bytům v přízemí oplocené zahrádky v kombinaci pletiva s živým plotem. Terasy jsou opatřeny kapacitními truhlíky pro výsadbu zeleně.

Návrh stavby je v intencích územního rozhodnutí z roku 1996, které bylo bezproblémově vydáno. Vzhledem k povodním v roce 1997 a následnou aktivitou společnosti na jiných stavbách nebyla po povodních stavba zahájena.