Rekonstrukce bytu Fragnerova

Z pohledu rekonstrukce interiéru dojde k významné změně z hlediska kompozice a chápání interiéru. Prostorovým záměrem je v první fázi posílit, obnažit a ukázat samotný panelový modulární systém tvořící kostru domu. V druhé fázi prolomit modulární systém a propojit moduly dle potřeby jako výsledek soušasných požadavků na bydlení. V poslední fázi od sebe materiálově odlišit prvky stávající ( nosná konstrukce panelů ) a prvky nově vložené (nábytek, podlahy apod.)

Výsledkem bude citlivě modelovaný interiér uspokojující prostorové a funkční potřeby uživatelů.

S nadstandardními požadavky na řešení interiéru a vysoká architektonická kvalita řešení ve smyslu důsledného definování jednotlivých komponent a jejich citlivé řešení. To celé bude podtrženo vysokou kvalitou technického i řemeslného řešení zajišťující dlouhou životnost, zdravé vnitřní prostředí a vylepšené akustické, estetické a funkční parametry bytu.