RD Samotišky

Architektonické ztvárnění návrhu stavebních úprav vycházejí z důkladného porozumění místu, zadání a dnešní době. Prolínání prostor různých velikostí a proporcí, nové velkoryse kryté terasy a převýšený obývací pokoj s kuchyní přes dvě podlaží umocňuje řešení celé kompozice a vypovídá o velkorysosti a vysokém standardu řešení.


Základními skladebnými prvky jsou očištěný původní rodinný dům rozšířený o zastřešení terasy a parkovacích stání. Díky očištění původního rodinného domu od prostorových prvků fasády na základní archetypální formu a následnému doplnění této hmoty o exteriérový prvek zastřešení, tvořící krytí terasy i parkovacích stání, se podařilo rodinný dům proporčně kultivovat, vylepšit jeho měřítko a jeho propojenost se zahradou. Tímto řešením je zajištěn hospodárný provoz, vysoká přidaná hodnota, zlepšená energetická bilance objektu, dlouhá životnost prvků a bezúdržbovost, dlouhodobá estetická i užitná hodnota. Zelená střecha nového zastřešení pomáhá řešit nakládání s dešťovými vodami, zastřešení pasivně chrání interiér před přehříváním a vytváří pomyslnou základnu pro dům, který se nachází nad ní.