RD Kamenná

 

Architektonické ztvárnění návrhu stavebních úprav stávajícího domu vycházejí z důkladného porozumění místu, zadání a dnešní době. Jednoduchost celku v podobě rozšířeného hranolu se sedlovou střechou odráží funkčnost, praktičnost a ekonomii. K tomu dotváří a podporuje charakter okolní zástavby.

Základními prvky přestavby jsou očištěný původní rodinný dům s novou geometrií střechy, rozšířený o lodžii a o kultivované parkovací stání.Rodinný dům získává novou tvář. Od očištění prvků fasády a střechy na základní archetypální formu a doplnění lodžií se podaří rodinný dům proporčně kultivovat, zlepšit jeho měřítko a propojit nově severní fasádu s veřejným prostranství a jižní stranu lépe propojit se zahradou. Tímto řešením je zajištěn hospodárný provoz, zvýšena přidaná hodnota domu, zlepšená energetická bilance objektu, dlouhá životnost prvků a bezúdržbovost, dlouhodobá estetická i užitná hodnota.

Celý projekt je koncipován jako vysoce nízkoenergetický a pro realizaci bude využita dotace Nová zelená úsporám.