RD Jihlávka

 

Řešené místo se nachází v severozápadní části obce Jihlávka v okrese Jihlava v kraji Vysočina. Se severní strany navazuje na extravilán obce s výhledem do místních remízků a řece Jihlavě, která pramení nedaleko. Z jižní strany sousedí přímo se stavením venkovského typu a svým průjezdem navazuje na místní komunikaci. Z východní a západní strany sousedí s dalšími domy venkovského typu. Na pozemku se nachází původní stodola, která bude zbourána pro svůj nevyhovující stav.
 

Nově navrhovaný dům se sedlovou střechou je jednoduchá přízemní stavba s obytným podkrovím, který svou hmotou zachovává ráz původní zástavby a vymezuje si tedy dvůr z jižní části a zahradou odkloněnou od okolní zástavby ze severu s výhledy do polí a luk. Samotná hmota domu je z jižní a severní části rozšířena oproti původní stavbě stodoly. Z východní a západní části více odstupuje od sousedních pozemků.Dům se svým tvarem a sklonem střechy odkazuje na tradiční zástavbu, avšak v moderním a funkčním pojetím.
 

Stávající lokalita původní venkovské zástavby získá novou tvář v moderní podobě místu typické. Rodinný dům je řešen jako dvojpodlažní objekt, přičemž druhé podlaží je obytné podkroví. Dům se sedlovou střechou a navazující garáží s plochou zelenou střechou jsou z jižní strany spojeny dominantním předsazeným prvkem zastřešení, který kryje vstup do domu a vjezd do garáže a tvoří tak jednopodlažní fasádu. Dům se tak jasně prezentuje při vjezdu do dvora, který spolu se sousedním objektem vymezuje. Ze severní strany do zahrady je hlavním dominantním prvkem masivní předsazený vikýř v druhém podlaží, který narušuje jednolitost jednoduché sedlové střechy a zároveň vytváří zastřešení obývacího pokoje a terasy vnořené do hmoty objektu v prvním podlaží. Hmota domu je v prvním podlaží řešena přes obývací pokoj s jídelnou jako průhled z dvora do zahrady a umocňuje tak spojení interiéru domu s exteriérem a zároveň dvě rozdílně využívané venkovní prostory.