NOVÉ TRHY OLOMOUC

 

Návrh úpravy stávajících ploch městské tržnice Olomouc uvažuje s kompletní reorganizací jednotlivých ploch při zachování a posílení významu objektu staré budovy tržnice. Klíčovými prvky návrhu jsou univerzálnost, otevřenost, silná a jednoduchá koncepce, nízkonákladovost, realizovatelnost a vysoká míra flexibility.


MULTIFUNKČNÍ PLOCHA
Nové řešení definuje jednotlivé zóny dle způsobu užití a nové funkce. Hlavní předností návrhu je vytvoření nové multifunkční plochy přímo před budovou staré tržnice. Dlážděný povrch s mírnou středovou propadlinou umožní v horkých dnech napuštění „velké kaluže vody“ k ochlazení a dětským hrám. V případě pořádání sportovních či kulturních událostí je plocha volná a flexibilní (jarmarky, festivaly, letní kino, výstavy, workshopy atd). V zimě prostor vhodný pro umístění kluziště.


BUDOVA STARÉ TRŽNICE
Do budoucna uvažujeme o multifunkčním využití vnitřních prostor (kavárna, restaurace, prodejny) s přesahem do veřejného prostoru formou pobytových teras. Objekt je významným prvkem území a orientačním bodem. V současné době v nefunkčním stavu.

ZELENINOVÉ TRHY
Stoly připravené pro středeční a sobotní prodej zeleniny. Jednotné deštníky, nové stoly, nové povrchy, kvalitní detaily. Alternativně zastřešení dřevěnou pergolou s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou jako samostatná investiční akce.
 

STREET FOOD
Nové možnosti občerstvení formou venkovních objektů rychlého občerstvení. Široká nabídka různých jídel drobných podnikatelů. Varianta pronájmu stánků, odkoupení od města nebo dovoz vlastních stánků při splnění regulací.


POJÍZDNÝ PRODEJ
Zeleninové trhy doplňují prodejci typicky mléčných a masných výrobků z pojízdných prodejen. Tento prostor slouží pro parkování těchto vozidel.


PARKOVIŠTĚ
Rezervní plocha je využita jako pozemní parkoviště. Do budoucna lze nahradit parkovacím domem.