Nové kaskádové a terasové domy


Kaskádové domy

Z architektonického hlediska je stavba navržena s využitím koncepce terasových obytných kaskád. Tyto terasové obytné kaskády jsou autorsky chráněným systémem, spočívajícím v základním stavebnicovém prvku ve tvaru L. Poskládáním těchto prvků na sebe - a částečně za sebe - vznikají kaskády, v nichž volná část je stropem spodního bytu, ale současně je terasou horního bytu.

Tento princip dovoluje dispozici rozmanitě natáčet dle konkrétních podmínek. Vnitřní prostor může být prakticky libovolně dělen příčkami dle požadavků zákazníka.

Byt je možno rozdělit na větší počet ložnic, nebo vytvořit studiový byt odstraněním vnitřních příček navržených při standardním provedení.

Použitý stavebnicový systém spojuje výhody hromadného a individuálního bydlení.
Terasy vytváří pocit komfortu rodinného domu svou otevřenou terasou. U běžných obytných domů jsou terasy možné jen v nejvyšších nebo nejnižších podlažích. V kaskádovém bytovém domě jsou obytné terasy součástí prakticky každého bytu.

Co dělá terasu terasou, je výhled do okolí při zachování vlastní intimity. Tento princip platí u běžných atriových domků jen z poloviny. Tam je atrium, neboli uzavřený dvorek, jen prostorem, do kterého nemá být vidět. Z obytných teras kaskádového domu je však vidět i ven, ale přitom není vidět na terasu souseda a to jak v úrovni podlaží, tak do podlaží nižších. Toho se dociluje nejen dispozičním řešením vytvářením „koutů“, ale i běžně známým prvkem širokého zábradlí se zelení. Tímto řešením je tak zajištěna intimita jednotlivých teras.

Zvláštní kapitolou je zeleň. Není problém udělat si na terase třeba malou zahradu. S vnitřním prostorem teras je možno libovolně naložit. Z hlediska statického je možno dohodnout i umístění jacuzzi nebo vířivek na terasách. Co je důležitého z hlediska vnějšího pohledu na terasy, to je osázení okrajových korýtek. Jejich hloubka a technické řešení dovoluje i výsadbu menších stromků. Nabídka doporučené zeleně pro osazení těchto korýtek je součástí projektu zeleně.

 

Terasové domy

Prostorově rozmanitá architektura člení základní objem na menší boxy, které jsou zapuštěné anebo ponechané v původní poloze. Plastické řešení je posíleno protažením některých stropních desek. Tato kombinace střídání lichých a sudých podlaží vytváří prostorné polozapuštěné terasy, které nabízí dostatek prostoru i soukromí. Charakteristické přesahy zároveň zajišťují účinnou ochranu proti přehřívání.