Kaskády Nový Jičín


Urbanismus
územní regulace, kompozice prostorového řešení

Z urbanistického hlediska je území řešeno tak, aby bylo vytvořeno bydlení v zeleném parku s maximální snahou ukrytí automobilů do podzemí objektu. Vlastní objekt je pak svými terasami řešen tak, aby zeleň soukromé (terasy) přecházela plynule do zeleně veřejné (parku). Zároveň terasy tvoří pomyslné prodloužený břeh říčky a citlivě tak doplňují celý prostor. Rovněž komunikace a venkovní stání pro automobily jsou řešena tak, aby v co nejmenší míře ovlivňovaly obytnou část území.

Stavba je umístěna svou podélnou osou paralelně s tokem říčky Jičínky jako nejdominantnějším prostorovým prvkem.

 

Architektonické řešení
kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Z architektonického hlediska je stavba navržena s využitím koncepce terasových obytných kaskád. Tyto terasové obytné kaskády jsou autorsky chráněným systémem, spočívajícím v základním stavebnicovém prvku ve tvaru L. Poskládáním těchto prvků na sebe - a částečně za sebe - vznikají kaskády, v nichž volná část je stropem spodního bytu, ale současně je terasou horního bytu. Tento princip dovoluje dispozici rozmanitě natáčet dle konkrétních podmínek. Vnitřní prostor může být prakticky libovolně dělen příčkami dle požadavků zákazníka.

Byt je možno rozdělit na větší počet ložnic, nebo vytvořit studiový byt odstraněním vnitřních příček navržených při standardním provedení.

Použitý stavebnicový systém spojuje výhody hromadného a individuálního bydlení.
Terasy vytváří pocit komfortu rodinného domu svou otevřenou terasou. U běžných obytných domů jsou terasy možné jen v nejvyšších nebo nejnižších podlažích. V bytovém domě jsou obytné terasy součástí prakticky každého bytu.

Co dělá terasu terasou, je výhled do okolí při zachování vlastní intimity. Tento princip platí u běžných atriových domků jen z poloviny. Tam je atrium, neboli uzavřený dvorek, jen prostorem, do kterého nemá být vidět. Z obytných teras kaskádového domu je však vidět i ven, ale přitom není vidět na terasu souseda a to jak v úrovni podlaží, tak do podlaží nižších. Toho se dociluje nejen dispozičním řešením vytvářením „koutů“, ale i běžně známým prvkem širokého zábradlí se zelení. Tímto řešením je tak zajištěna intimita jednotlivých teras.

Zvláštní kapitolou je zeleň. Není problém udělat si na terase třeba malou zahradu. S vnitřním prostorem teras je možno libovolně naložit. Z hlediska statického je možno dohodnout i umístění bazénů na terasách. Co je důležitého z hlediska vnějšího pohledu na terasy, to je osázení okrajových korýtek. Jejich hloubka a technické řešení dovoluje i výsadbu menších stromků. Nabídka doporučené zeleně pro osazení těchto korýtek je součástí projektu zeleně.

Objekt bude svým architektonickým výrazem působit nenásilně, moderně, čistě a přirozeně. Barevnost objektu bude založena na principu kontrastu doplněného o dřevěné povrchy a zeleň. Fasáda bude světlá, bílá. Naproti tomu rámy oken, klempířské prvky a další doplňkové prvky budou v barvě antracit či ve tmavém strukturovaném provedení. Zjemňujícím prvkem celého řešení se stává použití dřeva pro severní provětrávanou fasádu v 1.NP a nášlapný povrch terasy.

 

Adresa
Ulice Trlicova, Nový Jičín

 

Web projektu
Více zde: www.kaskadynovyjicin.cz