Kaskády Hranice


Kaskády Hranice jsou tvořeny třemi solitérními bytovými domy usazenými v mírném svahu, které tvoří jeden celek. Prostorově rozmanitá architektura člení základní objem na menší boxy, které jsou zapuštěné anebo ponechané v původní poloze. Plastické řešení je posíleno protažením některých stropních desek. Tato kombinace střídání lichých a sudých podlaží vytváří prostorné polozapuštěné terasy, které nabízí dostatek prostoru i soukromí. Charakteristické přesahy zároveň zajišťují účinnou ochranu proti přehřívání.

Identitu jednotlivých domů zajišťují HPL panely s dřevodekorem instalované na ocelovém zábradlí terasy, kdy pro každý dům byl vybrán jiný dřevodekor. Ostatní architektonické prvky jsou u domů sjednoceny.

Stavebně se jedná o 5 ti podlažní objekt se suterénem, sloužícím jako technické zázemí, garáž a prostor sklepů. Nadzemní podlaží slouží k bydlení v bytových jednotkách. Konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem, který umožňuje volnost dispozice.

 

Na začátku roku 2020 byl zkolaudován první bytový dům a zahájena realizace druhého bytového domu.


VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.KASKADYHRANICE.CZ