Rezidence Green Land

 

Návrh moderních bytových domů s vnitřním polosoukromým dvorem, určeným k trávení volného času obyvatelům domů. Každý z šesti bytových domů je jiný, dohromady však tvoří nerozlučné uskupení chránící vnitřní polosoukromý prostor plný zelně a odpočinkových ploch. Z pohledu architektonické tvorby byl základní návrhový kvádr ortogonálně deformován posuny, které vytvořili základní prolamovanou hmotu s cílem zjemnit její působení a měřítko, zvýšit soukromí budoucích teras, umožnit citlivější definování stavební čáry a veřejného prostoru a vytvořit bohaté členité prostory. Takto vytvořená hmota byla doplněna horizontálními deskami přiznanými v celém rozsahu daného podlaží tvořící teras a římsy. Na nově vzniklé terasy jsme umístili venkovní skříně tvořící venkovní úložné prostory a zároveň předělující terasy na jednotlivé soukromé části.

Část garáží je utilitárními stavbou s tvarem uzpůsobeným tvaru parcely a svému okolí. Prostor je rozdělen na dvě části. První část pod jižními bytovými domy obsahuje vjezdy z venkovního prostoru a rampy propojující druhou část garáží pod severními bytovými domy. V místě garážových stání se jedná o dispoziční šestitrakt, část sklepů a technického zázemí navazuje na garáže.