Garážový dům Neředín

 

Návrh novostavby garážového domu je moderní stavbou o pěti nadzemních podlažích sloužící soukromému parkování osobních automobilů. Poslední podlaží se vůči bytovým domům chová jako ustupující, což zajišťuje lepší oslunění okolních staveb. Z pohledu urbanistické koncepce dům doplňuje chybějící nárožní hmotu definovanou sousedními bytovými domy při respektování stavebních čar.
 

Výška parkovacího domu tvoří přechod mezi bytovými domy na jedné straně a rodinnými domy na straně druhé. Výraz domu tvoří především zelená popínavá fasáda doplněná betonovými pohledovými plochami domu a laťovým opláštěním schodiště nad vjezdem.

 

Mezi hlavní výhody patří:

1. Odhlučnění domů od ulice Okružní stavbou, novými stromy i zelenou fasádou.

2. Zlepšení místního klima díky zelené fasádě, hospodaření s dešťovou vodou, pohlcení CO2 a hluku, chladící efekt v letních měsících, snížení prašnosti.

3. Zlepšení parkovacích možností!
Pozor - při rekonstrukci ulice Dělnická dojde ke snížení parkovací kapacity v lokalitě o cca 10 aut!

4. Možnost koupi nebo pronájmu krytého garážového stání.

5. Skrytí aut, kultivace a zkrášlení veřejného prostranství.

6. Bezbariérové řešení s výtahem.

7. Zvýšení hodnoty nemovitostí v lokalitě.

 

Další informace a dokumenty naleznete na odkaze zde.