RD Bystrovany

Jednoduchost celku v podobě rozšířeného hranolu zastřešení parkovacích stání odráží funkčnost, praktičnost a dotváří vzhled archetypálnímu pojetí hlavní hmoty rodinného domu. Celkově tak dotváří a podporuje charakter okolní zástavby.

Základními prvky přestavby jsou očištěný původní rodinný dům rozšířený o kultivované zastřešení parkingu a prostorné terasy se zimní zahradou kvalitněji propojující interiér s exteriérem. Od očištění prvků fasády, přístřešku ve 2.NP, úpravou okenních otvorů a střechy na základní formu a doplnění zastřešení se podařilo rodinný dům proporčně kultivovat, zlepšit jeho měřítko a propojit novým způsobem severní fasádu s veřejným prostranství a jižní stranu lépe propojit se zahradou. Tímto řešením je zajištěn hospodárný provoz, zvýšena přidaná hodnota domu, zlepšená energetická bilance objektu, dlouhá životnost prvků a bezúdržbovost, dlouhodobá estetická i užitná hodnota.