Obytný soubor Hranice

Obytný soubor Hranice měl být ve východní části města v území určeném pro zástavbu bytovými domy, v lokalitě Za Čaputovým Dvorem, část pod Nemocnicí.


Navržená zástavba vycházela z přirozeně uspořádané urbanistické kompozice bytových terasových a bodových domů osazených na jižním svahu. Základ urbanistického řešení vycházel z analýzy stávající okolní zástavby bytových domů a navazujících okolních vilových čtvrtí a funkčně doplňoval celé území s dostatkem soukromých prostorů a veřejnou komunikaci. Navíc stejná orientace výhledu celé skupiny zajišťovala vysokou míru intimity bydlení. Navržené bytové domy respektovaly charakter okolní stávající městské zástavby.

Vzhledem k problémům vzniklým při výstavbě a provozu areálu Philips nebyla stavba areálu zahájena.