OC Glacier

Obchodní centrum Glacier [Glejšr] je pojednáno v krystalické podobě odkazující se na vliv českého kubismu i na majestátné ledovce jako připomínka poslední doby ledové či upozornění na globální klimatické změny.

Svým řešením se jedná půdorysně o utilitární obdélníkovou stavbu s důrazem na detail a použití moderních materiálů a technologií. Výjímečným se stává především svým citlivým sochařským modelováním s vysokým potenciálem stát se ikonickou stavbou oblasti.
 

Projekt je aktuálně ve fázi rozpracované studie.