Kostel Seslání Ducha Svatého

Návrh kostela Seslání Ducha Svatého s duchovním centrem v Brně v Líšni odpovídá na otázku: „Jak by měl současný kostel vypadat?“ Z analytických rozborů místa, uvědomění si charakteru a požadavků dnešní doby, historické a kulturní návaznosti a liturgických změn minulého století vzešlo 7 bodů architektury nového kostela. Tento program popisuje novou liturgii, definuje formu podřizující se společenství věřících, charakterizuje práci s hmotnou obálkou vnitřního prostoru, stanovuje vztah horizontály a vertikály i oblého a hranatého, objasňuje téma orientace a práce s vnitřním prostorem. Výsledné urbanistické a architektonické řešení vychází z těchto předpokladů.

Duchovní centrum, tvořené multifunkčním sálem, učebnou, klubovnou, farou, kavárnou s knihovnou a podzemními garážemi s technikou, je geometricky přísné, vrstevnaté a přesně osazené, zatímco stavba kostela je zcela odlišná svým tvarem i měřítkem, což poukazuje na odlišnost funkční i sakrální. Abstraktní forma kostela odkazuje na nedotknutelnost boží. Nitro kostela je prostorem ztišení, prostorem střídmým a vznešeným, formovaným principy vyššího řádu. Důležitým výrazovým prostředkem se zde stává světlo jako tvůrce duchovního prostoru. Významnou součástí návrhu je také princip uspořádání kostela s duchovním centrem okolo vnitřního náměstíčka, otevřeného na jih širokým nástupním schodištěm.