Faunapark Čestlice

Faunapark Glacier se soukromým chovem zvířat bude přístupný pro návštěvníky všeho věku a zájmových skupin. K vidění budou především místní zvířata rozdělená podle místa výskytu do 5ti zón a to Vodního světa, Života v lese, Na louce, Česká farma a Skaliska.

Promyšlené řešení umožní návštěvníkovi vidět zvířata z různých úhlů a z různých vzdáleností. Návrh je kombinací klasické  zoo, kontaktní zoo a safari zoo za účelem posílení edukativní funkce a zvýšení atraktivnosti.

Projekt je aktuálně ve fázi rozpracované studie.