Český pavilon EXPO 2025

 

O NÁVRHU

Koncept vychází z dočasnosti stavby a z tématu světové výstavy EXPO 2025 „Talent a kreativita pro život“, která se bude odehrávat v japonské Osace. Pavilon jen tvořen pláštěm a vnitřní hmotou. Samonosný dřevěný plášť představuje silnou vizuální identitu oslavující český talent a kreativitu, zatímco vnitřní funkční hmota pavilonu zajišťuje požadovanou kapacitu, provoz a ekonomii. Hlavním námětem pavilonu je dřevo jako obnovitelný materiál a jeho nové způsoby využití. Zvolené řešení prezentuje inovativní udržitelnou technologii křížově vrstveného dřeva (CLT), která zajistí špičkovou kvalitu, umožní prefabrikaci v ČR a minimalizuje náklady. Díky této technologii bude možné pavilon snáze recyklovat či přemístit.

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Architektonický koncept, tvořící utilitární vnitřní hmotu vloženou do kreativního dřevěného pláště, je odpovědí na velké množství požadavků.

Kreativní plášť pomáhá částečně abstrahovat pavilon, podpořit kreativní dojem, sofistikovaný systém konstrukce odkazuje na talent českého národa, transparentnost propojuje vnitřní a venkovní svět a v různých denních dobách je proměnlivý díky hře světel a stínů. Do pláště jsou prořezány dva otvory. Hlavní, širší s prostorově výrazným překladem, tvořící hlavní vstup a vedlejší, drobnější, sloužící vstupu do prodejny. Plášť je ukončen postupným předsazováním panelů, které odkazují k římsám českých domů i přesahů střech domů japonských. Toto ukončení je ale především funkční, jelikož chrání dřevěnou fasádu i návštěvníky před nepřízní počasí.

Z pohledu hustoty prvků tvořící kreativní plášť (duté dřevěné panely) je hlavní uliční fasáda řešena nejintenzivněji, jelikož se jedná o část, se kterou se návštěvník dostává do blízkého kontaktu. Boční fasády směrem k zadní fasádě postupně řídnou co do počtu instalovaných prvků, což zajistí plynulý přechod kreativní fasády přes nároží, ekonomickou úsporu, podpoří perspektivu a vytvoří efekt postupného mizení.

Základní vnitřní hmota je kubická, nadzemní a třípodlažní s ustupujícím čtvrtým podlažím. Obsahuje požadované provozy, je řešena s důrazem na funkčnost, respektuje své vnitřní konstrukční řešení a je navržena v mnoha částech jako variabilní dle následných skutečných požadavků na prostory, instalace a interiérové prvky. Vnitřní hmota je také dřevěná s ohledem na trvalou udržitelnost a je tvořena CLT panely, KVH průvlaky a ocelovými sloupy opláštěné vícevrstevnými dřevěnými deskami.

Základní hmota je dále doplněna o čtvrté ustupující podlaží, které je při pohledu z prostoru před pavilonem neviditelné a je proto navrženo v minimalistickém provedení. Ustupující podlaží je členěno na dvě funkční části, kdy obě jsou v maximální možné míře prosklené směrem na jih k navazujícím terasám, obklopeným zvýšenými záhony s bohatou zelení. Předprostor pavilonu je pojednán funkčně s ohledem na tvarosloví pavilonu. Nejvýraznější částí je osa hlavního vstupu, která je přímo napojena na veřejné prostranství. Zbývající plocha je řešena jako klidová s velkým množstvím zeleně a odpočinkovou zónou doplněnou o křišťálovou instalaci. Zadní strana pavilonu je řešena ryze jako funkční a nízkonákladová.

Projekt je soutěžním návrhem.