Duchovní centrum Spirituália

Objekt Spirituália je navržen jako geometricky čistý tvar rotačního hyperboloidu. Toto řešení je do značné míry ovlivněno funkčním využitím - ve spodní části víceúčelová hala a výstavní prostor, v dalších patrech doplňková funkce administrativy a v nejvyšších patrech kavárna s vyhlídkou na město. Kruhová základna objektu má průměr 30 m s úrovní vyhlídky na střeše ve +48,5 m.

Materiálově je stavba řešena jako nosná ocelová konstrukce doplněná skleněným obvodovým pláštěm. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, jehož právoplatnost je podmíněna rozhodnutím o odvolání.

Vizualizace znázorňují varianty řešení.