Bytový dům Pyramida

Bytový dům, stojící na Tabulovém vrchu, tvoří charakteristickou dominantu svému okolí. Tento atypický Kaskádový dům® je svým řešením jedinečným příkladem propojení moderních technologií, komfortu a tradičního typu staveb. Kaskádový obytný dům byl zpracován v návaznosti na projekt pyramidy pro Spojené Arabské Emiráty.

Investorem stavby bylo bytové družstvo Pyramida. V průběhu výstavby, kdy byla provedena cca polovina železobetonového skeletu, došlo ke krachu IPB a následně ke krachu dodavatele stavby, kterým byly Vojenské stavby. I přes tuto kritickou situaci se vedení družstva podařilo stavbu dokončit bez hrozby navýšení rozpočtu.

Realizace: 2000
Počet bytů: 41