Bytové domy Bratislava

Bytové domy byly realizovány na příkrém svahu u ulice Hany Melíčkové v Bratislavě. Jedná se o dva objekty ve kterých jsou kromě bytů samostatné garážové boxy a obchody.

Realizace: 2004
Počet bytů: 150