8 RD ChomoutovVYMEZENÍ A ÚČEL

Předmětem řešení je návrh osmi novostaveb rodinných domů na okraji městské části Olomouce - Chomoutov. Stavební program je vymezen na tři typy rodinných domů s obvyklou funkční náplní sloužící rodinnému trvalému bydlení. Součástí řešení je i zajištění doplňkových funkcí formou garáží, skládků, technického zázemí atd. Cílem návrhu je poskytnout nové možnosti bydlení v rozvojové lokalitě. Náplň ve smyslu rezidenčního využití má za cíl vytvořit kvalitní místo pro bydlení a relaxaci.


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Řešené místo se nachází jižně od Chomoutova při hlavní komunikaci č.446 po pravé straně při příjezdu od Olomouce. Řešené území je charakteristické svou pozicí, jelikož s touto komunikací sousedí ze západní strany. Přístup na pozemky je však z opačné strany a to z místní komunikace. Ze severu projekt navazuje na řadovou zástavbu sedmi rodinných domů, z jihu se nachází sjezd z komunikace č. 446 do nově vznikající rezidenční oblasti.
Návrh řeší dva základní typy rodinných domů a to domy se sedlovou střechou a domy se střechou plochou. Domy se sedlovou střechou jsou jednoduché dvoupodlažní stavby průčelím orientované k místní komunikaci. Orientace a sklon střechy koresponduje s vedlejší řadovou zástavbou. Hmotově jsou od sebe domy distancované jednopodlažní částí skládků s plochou střechou, které propojují předzahrádky se zahradami a vytváří dostatek úložných prostor.
Domy s plochou střechou uklidňují a odlehčují celou kompozici a dělí se na dva typy. Prvním typem je dům krajní z řady domů, který je přízemní a navíc obsahuje garáž. Druhým typem je přízemní dům průběžný, který je zároveň nejmenší a garáž neobsahuje. Přístup na pozemek každého domu je přímý z místní komunikace. V rámci předzahrádky vznikla plocha pro parkování dvou osobních automobilů u každého domu, krajní mají navíc garáž. Přístup k hlavnímu vstupu je přímý, bezbariérový. Zahradní část každého domu je soukromá, ukončená protihlukovou stěnou, která má zajistit akustickou pohodu a bezpečnost při pobytu na zahradě i v domě.


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh osmi rodinných domů se chová jako kompozičně vyvážený celek nikoliv jako sada osmi domů. Dvoupodlažní domy se sedlovou střechou dodávající celku dynamiku, dramatičnost a nezaměnitelný charakter. Naopak přízemní domy s plochou střechou vytvářejí uklidňující protipól a celý záměr scelují. Dvoupodlažní domy jsou jednoduché utilitární stavby vycházející z archetypu rodinného domu. Bílé domy doplňují přidružené dřevěné části skládků, čímž je dosaženo harmonického celku. Přízemní domy jsou jednoduché utilitární stavby citlivě doplňující celou kompozici. Materiálově jsou domy sjednoceny a omezeny na základní paletu a to bílé omítky domů, dřevěné obklady doplňkových částí objektu a antracitové doplňky (střecha, okna, zástěna pro kontejnery apod.).