11 RD Vsisko


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Řešené místo se nachází v severní části obce Vsisko u ulice Krajní a V zahradách. Vybrané místo je charakteristické svou pozicí. Ze severní strany se nachází hrana extravilánu obce (pole) a ze západu je omezená plotem sousedního pozemku. Jižní část navazuje na prašnou cestu bez názvu napojující sousední statek, rodinný dům a nezastavěný pozemek sloužící jako ohrada. Směrem na východ je řešená lokalita vymezena ulicí V Zahradách a přes tuto cestu se nachází v současné době nezastavěné pozemky.

Přístup na pozemek každého domu je řešen přímo z místní komunikace. V rámci předzahrádky vznikla plocha pro parkování osobních automobilů u každého domu. Krajní domy mají navíc garáž. Přístup k hlavnímu vstupu je přímý a bezbariérový. Zahradní část každého domu je soukromá. Domy se sedlovou střechou jsou jednoduché přízemní stavby s obytným podkrovím a s hřebenem orientovaným souběžně s ulicí. Zachovává tak svůj základní objem a charakter hanáckého domu typického pro tuto lokalitu. Domy tvoří dvojdomy a trojdomy, které vymezují vnitřní soukromý prostor zahrad. Hlavní vchody zůstávají zachovány směrem do ulic s vlastním parkováním před domem. Opačná strana domu využiívá přesah střechy jako částečné krytí venkovní terasy. Snahou je vytvořit hmotově typické hanácké domy se zeleným pásem, stromořadím a vlastním parkováním před domem v návaznosti na veřejný prostor. V jižní a východní části bude vytvořen v návaznosti na domy minimálně 8 m široký pás veřejného prostranství.
 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Stávající lokalita s ohradou pro koně získává novou tvář. Jednotlivý dům je řešen jako dvojpodlažní s obytným podkrovím. Hmota domu je v prvním podlaží zastrčena pod střechu a vymezuje si tak svůj prostor, který je zároveň využíván jako přístřešek a zastínění venkovní terasy. Dům se svým tvarem a sklonem odkazuje k typické hanácké zástavbě, avšak v moderním a funkčním využití dnešní doby. Čistá jednopodlažní fasáda do ulice s důrazným lemováním hrany domu, výrazným soklem v podobě profilované omítky a šikmá falcovaná střecha dotváří ráz lokality. Dominantou druhého podlaží je vikýř směřující do zahrady, který narušuje jednolitost šikmé střechy. Čímž podtrhuje horizontálnost hmoty pod sebou, která ustupuje do vnitřku domu a vytváří tak více osobní prostor od svého okolí.