Soutěž STAVBA ROKU

 

V rámci celorepublikové veřejné soutěže staveb jsme obdrželi s bytovým domem Kaskády Hranice první etapa nominaci na titul STAVBA ROKU 2020!

Hodnocení poroty
Nominace je udělena za zajímavé architektonické řešení bytové výstavby, která je situována v okolí zástavby rodinnými domy. Je zde uplatněn princip střídání lichých a sudých podlaží o různém tvaru půdorysů, který umožňuje optimální využití teras jak z hlediska soukromí, tak z hlediska minimálního zastínění bytů pod terasami. Porota rovněž ocenila propracované dispoziční uspořádání bytů včetně veškerého zázemí a rovněž vysokou kvalitu provedení.