Obytný soubor Nová Ulice

Jedná se o bytový komplex v Olomouci nad vodojemem, který je navržen s využitím systému kaskádových domů s různým dispozičním a architektonickým řešením. Investorem a developerem všech staveb byla jednotlivá bytová družstva.

Realizace: 2006
Počet bytů: 300