Nová budova Laboratoře růstových regulátorů


Dynamická, progresivní, funkční, krystalická, elegantní a zároveň jednoduchá. To jsou slova formující architektonické ztvárnění nové budovy, která vycházejí z důkladného porozumění místu a zadání.  

Hranolovitost a modularita odrážejí funkčnost, praktičnost a charakter okolní zástavby. Lom umocňující dynamiku celé kompozice zase vypovídá o dění uvnitř.


Celý koncept nové budovy lze vnímat jako skladbu částí tvořící jednotný celek. Základními skladebnými prvky jsou dvě křídla budovy, prostor mezi nimi, vstupní portál, límec na terasu a vnější obálka.


Křídla budovy jsou utilitárními stavbami obdélníkového půdorysu, ve kterých se odehrává veškerá pracovní činnost. Jedná se o dispoziční trojtrakt s velkoryse řešenými pásovými okny. Prostor mezi křídly je trojdimenzionálním médiem pro pohyb a potkávání lidí. Jedná se o velice dynamický prostor, jehož středem prochází hranice zlomu celé budovy. Ta pomáhá optimalizovat jeho využití a velikost. Zároveň místo zlomu pomyslně ukončuje chodby obou křídel. Do tohoto prostoru ústí také hlavní vstup. Dynamika prostoru je navíc umocněna systémem schodišť, pavlačí a mostků. Použitý koncept je inspirován z říše rostlin. Prostor mezi křídly se chová podobně jako kmen stromu. V různých výškách se na něj napojují větve podobně jako chodby křídel, které se dále rozvětvují na samostatné místnosti.


Vnější obálka budovy tvořená skleněnými lamelami zastává několik významných funkcí. Sdružuje jednotlivé vnitřní provozy do jednoho celku, vytváří ochranný plášť vůči vnějším vlivům, je stínícím prvkem a odcloňuje dění uvnitř a vně budovy. Svou materiálovou podstatou odkazuje na hojné užití laboratorního skla.


Vstupní portál a límec na terasu jsou prvky, které jednotící plášť vnější obálky narušují, jsou přiznané a zprostředkovávají přenos mezi vnitřním a vnějším prostředím.

 

Panoramatické 3D vizualizace

1. Interiér - Hlavní hala
https://roundme.com/tour/407174/view/1418788
 

2. Interiér - Multifunkční místnost
https://roundme.com/tour/407178/edit/1418817
 

3. Interiér - Chodba mezi kancelářemi a laboratořemi
https://roundme.com/tour/407179/edit/1418823