Rodinný dům Pod Obřím Vrchem

Statická, dominantní, nadčasová a zároveň prostorově bohatá.
To jsou slova formující architektonické ztvárnění nové budovy, která vycházejí z důkladného porozumění místu, zadání a dnešní době.
Dodržení základního archetypu domu odráží funkčnost, praktičnost a charakter okolní zástavby. Křížení sekundární hmoty umocňuje dynamiku celé kompozice.

Základními skladebnými prvky domu jsou kamená podnož suterénu a hlavní objekt dělený na podélnou soukromou část a příčnou společenskou část. Hlavní objekt je doplněn párty altánkem a skladem zahradní techniky.

Hlavní objekt domu je pojednaný jako dřevostavby na kamenné podnoži suterénu. Hmotové řešení je tvořeno průnikem dvou základních obdélníkových archetypálních hmot, kdy každá z nich má odlišnou funkci. Kamenná suterénní podnož vytváří masivní odolnou základnu. Nadzemní část je obložena dveřem a je perforována malými okeními otvory. Vyjímku tvoří jižní stěna příčného objektu (společenská část), která je kompletně prosklena až do otevřeného krovu. Dům je ukončen sedlovou střechu se sklonem 45° a krytinou z antracitového šablonovitého plechu.

Objekt párty altánku je utilitární stavbou obdélníkového půdorysu s plochou vegetační střechou, materiálově řešen v kombinaci obkladu kamenem a dřevěnými latěmi. Objekt skladu je také utilitární stavbou obdélníkového půdorysu s plochou střechou využitou jako terasa, materiálově řešen v obkladu kamenem.