Přestavba domu Štoky

Smyslem tohoto návrhu je kompletní očištění stávajícího objektu, zachování hlavních hodnotných rysů budovy a doplnění o současné prvky zvyšující kvalitu i komfort.
Původní objekt je nově dělen na dva rodinné domy se zahradami a tři bytové jednotky.
Navržené řešení nabídne kvalitní architekturu kombinující tradiční charakter s moderními prvky, ale také zkulturní a zhodnotí venkovní prostory.

Zadání i realizaci zajišťuje investiční skupina ISMONT SERVICE.