Přestavba BD LutínURBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Řešené místo se nachází ve východní části obce Lutín při hlavní komunikaci Olomoucká. Vybrané místo je charakteristické svou pozicí. Ze severní strany fasáda leží přímo na uliční čáře a napojuje se přímo na chodník (ulice Olomoucká). Na západní straně leží přes zahradní část sousední objekt č. 147, jižní část sousedí s přístupovou komunikací (ulice Břízová)  a směrem na východ se nachází parková plocha ukončená budovou stavebního úřadu.

Hlavní budova si zachovává svůj základní objem a charakter, je však rozšířena o konstrukci teras a nastavena o jedno podlaží přes celou plochu půdorysu. Výsledné řešení je čtyřpodlažní bytový dům s plochou střechou a představěnými terasami.

Hlavní vchody jsou orientovány na východní stranu. Jsou zde dva vstupy do dvou rezidenčních jader a dva vstupy do komerce přístupné z nástupního plata, které je vyvýšené nad okolní terén a vytváří prvek zajišťující bezbariérový přístup do všech provozů. V prostoru východně od domu vznikne nové parkoviště zajišťující parkování obyvatelům domu, návštěvníkům komerčních ploch i stavebního úřadu. Parkovací plochy budou ze vsakovací dlažby a budou vystřídány stromy. Prostor mezi parkovištěm a domem bude pojednán jako veřejný park.  Prostor na západní straně domu bude řešen formou soukromých zahrad.

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dynamická, hravá, složitá a zároveň jednoduchá. To jsou slova formující architektonické ztvárnění nové budovy, která vycházejí z důkladného porozumění místu, zadání a dnešní době. Hranolovitost celku odráží funkčnost, praktičnost a charakter okolní zástavby. Na první pohled nepravidelné modelování teras umocňuje dynamiku celé kompozice a vypovídá o volném členění vnitřní dispozice.

Řešený objekt získává novou tvář. Díky předsazenému systému teras, konstrukčně řešené jako masivní dřevěný skelet, budova získává novou plasticitu a nový typ prostoru - mezi vnitřkem a vnějškem krytý prostor. Hlavní výhodou jsou kryté vstupy do objektu. Dalšími funkcemi jsou bezpochyby užitná funkce, kdy systém teras vytváří velkorysé venkovní soukromé prostory. Dále terasy vytvářejí fasádní clonu, která má za cíl omezit přehřívání v létě.

Z pohledu architektonické tvorby je původní objekt pojednán v bílé fásádě a doplněn světle šedými výplněmi otvorů a pozinkovanými klempířskými a zámečnickými výrobky. Systém předsazených teras je tvořen masivní dřevěnou konstrukcí ponechanou jako pohledovou a doplněnou o konstrukci zábradlí v neutrální šedé barvě.