Parkovací dům Neředín

 

Návrh novostavby parkovacího domu je moderní čtyřpodlažní stavbou s dvěmi podzemními podlažími. Poslední podlaží se vůči bytovým domům chová jako ustupující a zajišťuje lepší oslunění okolních staveb. Z pohledu urbanistické koncepce dům doplňuje chybějící nárožní hmotu definovanou sousedními bytovými domy při respektování stavebních čar. Výška parkovacího domu odpovídá výšce bytových domů. Výraz domu tvoří především zelená popínavá fasáda doplněná betonovými pohledovými plochami domu a laťovým opláštěním schodiště nad vjezdem.

 

Mezi hlavní výhody patří:

1. Odhlučnění domů od ulice Okružní stavbou, novými stromy i zelenou fasádou.

2. Zlepšení místního klima díky zelené fasádě, hospodaření s dešťovou vodou, pohlcení CO2 a hluku, chladící efekt v letních měsících, snížení prašnosti.

3. Zlepšení parkovacích možností!
Pozor - při rekonstrukci ulice Dělnická dojde ke snížení parkovací kapacity v lokalitě o cca 10 aut!

4. Možnost koupi nebo pronájmu krytého parkovacího stání.

5. Skrytí aut, kultivace a zkrášlení veřejného prostranství.

6. Bezbariérové řešení s výtahem.

7. Zvýšení hodnoty nemovitostí v lokalitě.