Lamely Příbor

 

Filozofie návrhu vychází především ze soutěžního zadání, drobného měřítka lokální urbánní struktury, principů trvalé udržitelnosti, ekologických požadavků na výstavbu a současných požadavků na komfortní bydlení.

Návrh bytových domů vychází ze třech základních Vitruviových vlastností - firmitas, utilitas, venustas, neboli silná či trvanlivá, užitečná a krásná. Návrh reflektuje dnešní dynamickou dobu a vytváří individuální bydlení s vysokou mírou soukromí, přičemž je minimalistický, a to ve smyslu chápání použitých zdrojů i tvorby architektonického prostoru.

Koncept celé zástavby lze vnímat jako skladbu částí tvořící jednotný celek. Hlavním skladebným prvkem je bytový dům, který je modelován se sochařským citem. Základní hmota bytového domu je členěna do dvou kvádrů, jejichž velikost byla optimalizována pro dosažení ideální dispozice. Větší kvádr obsahuje větší byty, menší kvádr menší. Dalším krokem bylo odsunutí kvádrů od sebe za účelem vytvoření hlavního centralizovaného vstupu a vyzdvižení kvádrů nad zem pro zajištění soukromí, odlehčení a umocnění celé kompozice.


V další fázi byly oba kvádry v přední a zadní části zapuštěny se záměrem vytvoření prostorných soukromých lodžií. Poté byly do lodžií osazeny volnou formou lamely, vytvářející charakteristický rys návrhu, zvyšující intimitu, pocit soukromí a bezpečí a posilující identitu a individuální charakter každé lodžie.

Z pohledu udržitelnosti a kvality vnitřního prostředí je uvažováno se zelenou bezodtokovou akumulační střechou, která podpoří biodiverzitu a zadrží vodu v místě dopadu. Lodžie s lamelami pomohou omezit přehřívání v letních měsících. Chytré stavební řešení omezí vznik odpadů při realizaci. Použití místních kvalitních materiálů zajistí dlouhou životnost, kvalitní vnitřní prostředí a sníží uhlíkovou stopu návrhu. Barevné i materiálové řešení návrhu odkazuje na charakter městského historického centra. Povrchy stěn jsou pojednány v omítkách v přírodních pískovcových tónech.

Ve veřejné celorepublikové architektonicko-urbanistické soutěži jsme vyhráli první místo a tím i realizaci tohoto rezidenčního projektu.