Manuál užívání sekce portfolio

V sekci portfolio se Vám po kliknutí na vybraný obrázek zobrazí stránka s daným projektem, která obsahuje další vizualizace, fotografie a informace.

Pro návrat do sekce s různými projekty použijte tlačítka zpět ve Vašem prohlížeci nebo klikněte na tlačítko Portfolio v hlavním menu v horní části stránky.