Loggias Kotíkovská

Základními skladebnými prvky jsou bytové domy usazené na 3 suterénní podnože.

Bytový dům je jednoduchou stavbou s prolomením v přední a zadní fasádě, které pomáhá optimalizovat dispozice samotných bytů. Základní objem je doplněn o systém lodžií, díky
kterému budova získává novou plasticitu a nový typ prostoru - mezi vnitřkem a vnějškem krytý prostor. Lodžie zároveň slouží jako účinná clona omezující přehřívání v létě.
Prostorovému vymezení lodžií pomáhají obdélníkové lamely, které posilují pocit intimity, omezují opět přehřívání, individualizují každou bytovou jednotku díky své nepravidelnosti a
stávají se významným charakteristickým prvkem z pohledu vnímání celého objektu.

Hlavní vstup je ze severní strany buď z veřejného prostranství nebo z polosoukromého prostoru mezi zahradami.
Objekt garáží je utilitární stavbou nepravidelného půdorysu respektující pozici bytových domů a vyplňující prostor vždy mezi dvěmi řadami. Suterén je částečně schovaný pod
terénem a výška jeho nadzemní části se přizpůsobuje okolním podmínkám. Střecha garáží mezi domy je využita pro zahrádky bytů a jako společný polosoukromý prostor zajišťující
přístup k hlavním vstupům některých bytových domů.