Rekonstrukce historického polyfunkčního domu

Jedná se o rekonstrukci historického objektu v památkové části centra města Olomouce.

Ve dvorní části objektu byl v roce 2015 zrekonstruován bývalý nevyužitý prostor. Nyní se zde nachází sál s možností divadelních představení a koncertů, výstav i sportovního využití (jóga aj.). V objektu je rovněž kavárna.