Nová škola Chýně

Zadáním soutěže bylo výchovné zařízení sloužící zároveň jako kulturní centrum. Sjednocujícím prvkem je v našem návrhu zemská půda dotvářející prostředí parku a umožňující snadný přístup procházejícím obyvatelům.

Typ: Mezinárodní architektonická soutěž
Datum: 2015

Návrh vznikl za spolupráce s japonským ateliérem Makiko Tsukada architects.