Administrativně obchodní komplex TESCO

Soutěžní návrh na budovu Regionálního centra Olomouc (RCO) – dříve administrativně obchodní komplex TESCO Olomouc nebyl pro realizaci vybrán. Realizace proběhla podle návrhu projekční kanceláře Stavoprojekt Olomouc.

Typ: architektonická soutěž
Počet podlaží: 20
Výška: 71 m
Užitková plocha: 19 500 m2